MENU
Logo Made in Germany Expo Mongolia 2017
холбоо барих хаяг утас руу буцах

wohlgemuth + team gmbh

wohlgemuth + team gmbh    Бидхэнбэ 
wohlgemuth + team ньүзэсгэлэняармагийнтоонмедиагийнасуудлыгхариуцдагбайнгынбагбүхийтовчооюм. Тустовчооньшаардлагатайүедчөлөөтмедиадизайнер, програмист, орчуулагчнартайхамтранажилладаг. УдирдахзахирлыналбантушаалыгЖенсВольгемут, ГритВольгемутнархашдаг. Тускомпанинь 1999 ондүүсгэнбайгуулагджээ.  

Гадаад, дотоододүзэсгэлэняармагзохионбайгуулаххүсэлсонирхол 10 гаруйжилийнажлынтуршлагатай wohlgemuth + team ньүзэсгэлэняармагтзориулжинтернэтсуурьтайшийдлүүдийгболовсруулдаг. Манайнэгцэгийндэлгүүр: стратегийнзөвлөгөө, голсанаа, вэбдизайн, програмчлал, мэдээллийнтехнологийншийдлийгхэрэгжүүлж, тасралтгүйзасварүйлчилгээгээрхангах, үзэсгэлэняармагттанилцуулахбүтээгдэхүүн, үйлчилгээгболовсруулж, борлуулах, дотоодмедиаүйлчилгээнийбагийноролцогчдодхяналттавих, яармагхудалдааныкаталогүйлдвэрлэх, хэвлэхзэрэгажилүйлчилгээгсаналболгодог.   

Бид
хэрхэнажилладагвэ
Бидүйлчлүүлэгчнарааамжилтандхүргэхийгхүсдэг. Тиймээсбидтаныхэлэхзүйлболонхүсэлтийгмашанхааралтайсонсдог. Төслийнголсанаагтанилцуулахмөчөөсэхлэнэцсийнбүтээгдэхүүнгараххүртэлхнийтхугацаанднэглхүнтанытөслийггарданхариуцаж, хэрэгжилтэндньхяналттавихболно. Үйлчлүүлэгчнартаазориулжүргэлжхамгийншилдэгшийдлийгхайжолохталдээрхувийнхүчинзүтгэлгаргажажилладагтултандчашигтусааөгөхньдамжиггүй.       

Холбообариххаяг:   
wohlgemuth + team gmbh
Agency for digital fair media
Storkower Str. 207
10369 Berlin
Germany

Утас: +49 30 20886400
Факс: +49 30 208864029
Цахимхаяг: german-pavilion@wohlgemuth-team.deИнтернэт: www.wohlgemuth-team.de

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

  |  Save as PDF
Systemair GmbH
Бутикийн дугаар: A19