MENU
Logo Made in Germany Expo Mongolia 2017
холбоо барих хаяг утас руу буцах

VDMA - Хүнд машин механизм үйлдвэрлэгчдийн байгууламжийн холбоо

VDMA - Хүндмашинмеханизмүйлдвэрлэгчдийнбайгууламжийнхолбоо

Холбообариххаяг:
VDMA - Хүндмашинмеханизмүйлдвэрлэгчдийнбайгууламжийнхолбоо Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt a. M.
Germany

Утас: +49 69 6603-0
Факс: +49 69 6603-1511 Цахимхаяг: kommunikation@vdma.orgИнтернэт: www.vdma.org

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

  |  Save as PDF
Systemair GmbH
Бутикийн дугаар: A19