MENU
Logo Made in Germany Expo Mongolia 2017
холбоо барих хаяг утас руу буцах

Германы Үзэсгэлэн яармагийн холбоо (AUMA)

ГерманыҮзэсгэлэняармагийнхолбоо

AUMA ньХолбооныЭдийнзасаг, эрчимхүчнийяамболонХолбооныХүнс, хөдөөажахуйняамтайнягтхамтранажиллаж, Германыүзэсгэлэняармагийналбанёсныхөтөлбөрийггадаадулсорондзохионбайгуулдаг.

ТусхөтөлбөрийнхүрээндХолбооныЗасгийнгазраасгадаадулсорондзохионбайгуулагдажбуйаргахэмжээндГерманулсыгтөлөөлөноролцожбуйкомпаниуд, түүнчлэнөөрсдийгөөгадаадулсорондбиедаансурталчлантаниулжбуйГерманыажүйлдвэрийнкомпаниудадсанхүүгийнтуслалцааүзүүлдэг.

Энэсалбардахьбизнес, улстөрийнсонирхлыгГадаадынүзэсгэлэняармагторолцохасуудлыгхариуцсанажлынхэсэгзохицуулжажилладагбөгөөдэкспортодчиглэсэнхолбоодынтөлөөлөгчидяамдынтөлөөлөгчидтэйтогтмолуулзаж, саналсолилцдог: AUMA-ийнгишүүд:

Холбообариххаяг:
ГерманыҮзэсгэлэняармагийнхолбоо
Littenstr. 9
10179 Berlin
Germany

Утас: +49 30 24000-0
Факс: +49 30 24000-330
Цахим хаяг: info@auma.de 
Интернэт: www.auma.de

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

  |  Save as PDF
Systemair GmbH
Бутикийн дугаар: A19