MENU
Logo Made in Germany Expo Mongolia 2017
холбоо барих хаяг утас руу буцах

Холбооны Эдийн засаг, эрчим хүчний яам (BMWi)

ХолбооныЭдийнзасаг, эрчимхүчнийяам

ГерманулсынЭдийнзасгийняамныгадаад, дотоодүзэсгэлэняармагийнбодлогынасуудалхариуцсанхэлтэсньХолбооныБүгдНайрамдахГерманУлсолонулсынүзэсгэлэняармагийнхөтөлбөрталбанёсоороролцохталааршийдвэргаргаж, дэмжинажилладагюм.

Бодлого, төсвийнасуудлаасгаднаГерманулсыголонулсынүзэсгэлэняармагдээртанилцуулахажилдидэвхтэйоролцохявдлыгмашихээрчухалчилжүздэг. Тусхэлтэсхувийнхэвшлийнтүншлэгчидтэйбайнгахарилцаж, Германыажүйлдвэрийнсалбарынэкспортынүйлажиллагааголонулсынзахзээлдтэлэхявдалддэмжлэгүзүүлдэг.

Цаашилбал “үзэсгэлэняармагийнхэлтэс” ньхилийнчанададзохионбайгуулагдажбуйдэлхийнхэмжээнийүзэсгэлэндГерманулсыгоролцуулахажлыгтөлөвлөж, хэрэгжүүлдэгбөгөөдГерманулсадүзэсгэлэняармагзохионбайгуулахтайхолбоотойулстөрийнтомоохонасуудлыгшийдвэрлэжажилладаг.

Холбообариххаяг:
ХолбооныЭдийнзасаг, эрчимхүчнийяам
Утас: +49 1888 6150 
Факс: +49 1888 6154380
Цахимхаяг: buero-vc4@bmwi.bund.de
Интернэт: www.bmwi.de

Берлин
дахьтөвбайр
Scharnhorststr. 34–37, 10115 Berlin

Бонн дахь төв байр: 
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

Таны худалдааны яармагийг зохион байгуулагч

  |  Save as PDF
Systemair GmbH
Бутикийн дугаар: A19